Doelstellingen

Wie zijn wij?

Sticol Ziektekosten is opgericht door oud-collega's en houdt zich al 60 jaar (sinds 5 december 1956) bezig met het verzorgen van goede en goedkope zorgverzekeringen. Tegenwoordig doet Sticol Ziektekosten dat voor medewerkers werkzaam bij en gepensioneerden van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor aanverwante diensten en instellingen ressorterend onder deze ministeries. Gezinsleden kunnen worden meeverzekerd.


Waar staan wij voor?

Collectief verzekeren biedt voordelen boven het individueel sluiten van een verzekering. Een lagere premie bijvoorbeeld. Ook streeft Sticol Ziektekosten naar een aantrekkelijk vergoedingenpakket dat voldoet aan de wensen en de behoeften van de doelgroep. Minstens zo belangrijk! Hoe groter het aantal deelnemers hoe interessanter wij zijn voor verzekeraars.

"Een zorgverzekering moet rust geven, dankzij uitgebreide dekkingen, een scherpe premie en goede service."


Egon ten Oever, Voorzitter Justitie en Veiligheid,
Sticol Ziektekosten
Aon Empower Results

Aon Verzekeringen

Sticol Ziektekosten heeft een makelaar op de verzekeringscontracten. Dit is Aon Verzekeringen (onderdeel van Aon Nederland CV). Aon staat onder toezicht van de AFM en geregistreerd in het Wft register onder nummer 12009529.

Naar Aon Verzekeringen